Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

Zasady promocji w sklepie Lirene.

ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym Lirene jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, zwany dalej właścicielem sklepu.

§ 2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep online promocji jest podawany na stronach www sklepu.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

2. W ramach promocji w jednym okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przydzielone rabaty nie są przydzielane trwale i nie kumulują się.

§ 4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu online Lirene, czyli osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie online Lirene. Osoba taka wyraża zgodę na przetawarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizacje promocji w sklepie online Lirene.

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w Placówce operatora sklepu,
2) w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: MOUTON interactive, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
3) telefonicznie - na numery infolinii sklepu (25) 640 71 62 lub 600 430 520
4) za pomocą poczty elektronicznej: sklep@Lirene.com.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca - firma MOUTON interactive.
2. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.sklep.Lirene.com