Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

REGULAMIN

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży w sklepie internetowym sklep.lirene.com

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o .o. w sklepie internetowym sklep.lirene.com.
2. Właścicielem sklepu internetowego sklep.lirene.com, zwanego dalej Sklepem, jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o .o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Armii Krajowej 12. Obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu prowadzi, w porozumieniu z właścicielem Sklepu, firma MOUTON interactive Krzysztof Baran, mieszcząca się przy ulicy Starowiejskiej 265, 08-110 Siedlce. Firma MOUTON interactive działa od 14.02.2000 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer REGON: 711664250. Numer NIP: 821-152-01-37. nr tel: (25) 640 71 62; nr tel. kom: 600 430 520; nr fax: (25) 640 71 62; email: sklep@Lirene.com.
3. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym https://sklep.lirene.com.
4. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
7. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym sklep.lirene.com;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
Usługodawca - podmiot prowadzący i administrujący sklepem internetowym;
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie.

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
2. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się - Utwórz nowe konto', a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dotyczącej prowadzenia konta, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
4. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce 'Moje konto' może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, później przeglądać historię zamówień i płatności.
5. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
6. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Użytkownik powinien przekazać taką informację do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

§3 Składanie zamówień.

1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie 'Dodaj do koszyka', a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne.
6. Dla Użytkowników zagranicznych Sklep udostępnia wersję angielską swoich stron.
7. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w   złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy. Na stronach Sklepu w wersji angielskiej ceny produktów wyrażone są w walucie Euro i nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w zakładce Cost of delivery.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności - w trzecim kroku Koszyka.
4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł.
5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w Złotych Polskich. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na fakturze. Usługodawca dostarcza do Klienta fakturę lub korektę faktury w wersji papierowej lub elektronicznej.
6. Na stronach sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie Formy płatności.
2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, usługi logistycznej Paczka w Ruchu.
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 10 do 22 zł. Wyjątek stanowią koszty dostawy w zamówieniach płatnych poprzez system PayPal. Za transakcje realizowane formą płatności PayPal, do kosztów wysyłki doliczana jest opłata w wysokości 3% wartości produktów.
Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych uzależnione są od położenia kraju dostawy oraz od wagi przesyłki, mieszczą się w przedziale: 50-1118 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Koszty dostawy.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Konsumentowi.
2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Konsumentowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie składniki zamówienia stanowiące elementy istotne umowy sprzedaży oraz stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Wykonanie umowy rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych (dotyczy zamówień krajowych).
4. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@Lirene.com lub telefonicznie pod numerem 25 640 71 62.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@Lirene.com, telefonicznie: 25 640 71 62 lub korespondencyjnie: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
3. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
- Wymiany towaru na nowy,
- Naprawy towaru,
- Obniżenia ceny,
- Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.

§8 Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na piśmie na adres mailowy sklep@Lirene.com lub adres korespondencyjny: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce Zwrot produktów - do 14 dni i przesłanie go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com.
Przetwarzającym jest Mouton Interactive jako operator sklepu.
Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako 'przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy', w celach marketingu oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń zwane dalej 'prawnie uzasadniony interes Administratora'.
W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta użytkownika, zamknięcia strony internetowej przez Administratora, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa międzynarodowego w zakresie praw Konsumenta ze względu na jego miejsce pobytu oraz inne właściwe przepisy.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: https://sklep.lirene.com/pl/site/regulamin-13.html/. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
Pobierz Regulamin w PDF »
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na   złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 04.06.2018 r.