Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

Polityka prywatności

Właścicielem sklepu jest Dr Irena Eris S.A., ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Operatorem serwisu sklep.lirene.com jest firma MOUTON interactive Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Starowiejska 265, działająca od 14.02.2000 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer REGON: 711664250 (dalej: Mouton Interactive).
Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu sklep.lirene.com.
W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Pani/Pana temat będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi.
Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.


Jakie informacje zbieramy i po co?

Adres IP
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuję połączenie).

Cookies
W serwisie sklep.lirene.com wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Możliwe jest, aby wpisane przez Panią/Pana dane zostały zapamiętane i bez powtórnego wprowadzania można było korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie sklep.lirene.com. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Pani/Pana komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu sklep.lirene.com. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeśli Pani/Pana  ma problemy z używaniem naszej strony lub Pani/Pan nie zgadza się na personalizację serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Dane osobowe
W szczególny sposób dbamy o Pani/Pana dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.
W następujących przypadkach będzie Pani/Pan proszona/-y o wpisanie swoich danych:
1. Chcąc dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym zostanie Pani/Pan poproszona/-y o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane adresowe, telefon oraz e-mail). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych kosmetyków pod wskazany adres. Pani/Pana dane będą przechowywyane w naszej bazie w przypadku gdy Pani/Pan zarejestruje się w naszym systemie. Rejestracja ułatwia w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
2. Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana otrzymywaniem informacji o aktualnych promocjach lub nowościach w naszym sklepie, zapraszamy do zapisania się do subskrypcji newsletter. W dowolnym czasie Pani/Pan może zrezygnować z subskrypcji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Irena Eris S.A. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com.
Przetwarzającym jest Mouton Interactive jako operator sklepu.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem (i) założenia konta użytkownika, a ich nie podanie uniemożliwi jego założenie, (ii) przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych kosmetyków pod wskazany adres, (iii) wykorzystywania technologii cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako 'przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy', w celach marketingu oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej 'prawnie uzasadniony interes Administratora'.
W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta użytkownika, zamknięcia strony internetowej przez Administratora, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.


Reklamy displayowe (graficzne)

W Sklepie wdrożono funkcje Google Analytics oparte na reklamie displayowej. Każdy użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google, korzystając z Ustawień reklamy lub z Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Sklep reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Sklepu w internecie. Sklep oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w Pani/Pana witrynie.

Sklep i dostawcy reklam będący innymi podmiotami, w tym Google, korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w witrynie Sklepu.


Słownik

• cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera.

• log systemowy - informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW.

• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).


Praktyczne uwagi

Jeżeli Pani/Pan korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklep.lirene.com, do których Pani/Pan musi się zalogować, prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Pani/Pana zasobów lub informacji.

Dane podane przez Panią/Pana podczas składania zamówienia zna tylko Pani/Pan, sklep.lirene.com oraz podmioty, których usługi są niezbedne do realizacji zamówienia. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu niepowołanemu nie zostaną ujawnione. Pani/Pan również powinna/-nien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.